ที่กิน ที่เที่ยว » 5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

6 มกราคม 2021
105   0

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

“5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง”-เมืองพัทลุงมีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับเมืองอื่นๆ ในแหลมมลายู จึงรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมมาจากชวา อินเดีย หล่อหลอมให้เกิดประเพณีการละเล่นที่มีความงดงามในแบบเฉพาะของท้องที่อย่าง “หนังตะลุง” และ “โนรา” โดยสืบทอดกันมากว่า 1,000 ปี วันนี้ไทยรัฐออนไลน์พาคุณมารู้จักกับประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพัทลุง เมืองที่น่าหลงเสห่ห์เมื่อได้ไปเยือน

ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดพัทลุง

คำขวัญของจังหวัดพัทลุงคือ “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” 

พระคู่บ้านคู่เมือง คือ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ตั้งอยู่ที่ศาลาจัตุรมุข บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุง คือ “ดอกพะยอม” และตราจังหวัดพัทลุงเป็นภาพของ “ภูเขาอกทะลุ” เป็นจุดสำคัญที่มองเห็นได้จากตัวเมืองพัทลุง

พัทลุงเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่แหลมมลายู โดยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ระบุชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายอยุธยา ราวปี พ.ศ. 1998 ซึ่งคาดว่าเดิมอยู่ในพื้นที่เมืองสทิงพระจัง หวัดสงขลา และได้ย้ายเมืองพัทลุงมาหลายครั้งจนกระทั่งเป็นเมืองพัทลุงในปัจจุบัน

เมืองพัทลุงเป็นเมืองท่าที่เรือสำเภาเข้ามาค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่น ปัจจุบันสินค้าที่ขึ้นชื่อของพัทลุงคือ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว รูปแกะหนังตะลุง ข้าวสังข์หยด และผลิตภัณฑ์เครื่องสานจากกระจูด ที่ซื้อฝากกันได้เมื่อไปเที่ยวพัทลุง

ศิลปะการแสดงของชาวพัทลุง มีการแข่งขันมโนรา หรือโนราประชันโรง ตัดสินฝีมือจากจำนวนผู้ชมที่อยู่หน้าโรง ปัจจุบันการแข่งขันโนราก็ยังจัดอยู่ หากใครได้เข้าไปร่วมชมการแสดงโนราจะต้องชื่นชมในความสามารถ และความสวยงามของชุดผู้รำอย่างไม่รู้ลืม

ที่เที่ยวพัทลุง 2020

จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นักท่องเท่ียวสามารถแวะพัก คาเฟ่ ร้านอาหาร ชมวิถีชีวิตชาวพัทลุงที่ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดพัทลุงอยู่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ผู้ที่มาแวะเที่ยวจึงสามารถวางเส้นทางร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก

1-ศูนย์รวมศิลป

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

1.1 ศูนย์รวมศิลปหัตถกรรมกะลา 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง รายได้ของชาวบ้านโคกวัว ตำบลชัยบุรีถือว่ามีชื่อเสียงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สร้างรายได้จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกะลาเงินล้าน หากมาเที่ยวพัทลุง ไม่ควรพลาดที่นี่

1.2หอศิลป์หนังตะลุง 

หอศิลป์หนังตะลุง เก็บเรื่องเล่าเรื่องราวของหนังตะลุง อันเป็นการแสดงประจำท้องถิ่นภาคใต้ไว้ เพื่อให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจได้ค้นคว้าข้อมูล และการผลิตหนังตะลุงยังเป็นสินค้าของฝากขึ้นชื่อของพัทลุง 

1.3พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง

พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง เป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองพัทลุง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจน์วงศ์) และได้ตกทอดสู่ทายาท ปัจจุบันทายาทได้มอบให้กรมศิลปากรดูแล และเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ

2-น้ำตก

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

2.1น้ำตกไพรวัลย์

น้ำตกไพรวัลย์ ถือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด สามารถเที่ยวชมด้วยการเดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ หรือเดินขึ้นไปบนน้ำตก และมีบริการร้านอาหารและที่จอดรถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

2.2น้ำตกมโนราห์

น้ำตกมโนราห์ตั้งอยู่ที่อำเภอกงหรา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด น้ำตกมโนราห์มีกระแสน้ำที่ไหลแรงสู่ลำธาร ได้ยินเสียงน้ำกระทบโขดหินชัด บริเวณใกล้เคียงมีที่พักเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทางอำเภอหาดใหญ่ สงขลา 

2.3น้ำตกหนานหรูด

จุดตั้งแคมป์ของสายแคมป์ปิ้ง ที่พักสไตล์ผจญภัย ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เพราะมีบริการดูแลจากที่พัก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของพัทลุงที่เปิดรับทั้งชาวไทยและต่างชาติ

3-อุทยาน

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

3.1อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นแหล่งดูนกธรรมชาติที่นักดูนกทั่วประเทศไทยต้องมาปักหลักตั้งกล้องสักครั้ง ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวพัทลุง

3.2อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ

จุดชมวิวที่เป็นสวนสาธารณะของชาวจังหวัดพัทลุง ใกล้กับทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายภาพกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

3.3 อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า

ชาวบ้านชาวพัทลุงเชื่อว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่า “ตาปู่” คือเทพที่คอยปกปักรักษา และปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เข้าสำรวจพื้นที่และดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ให้อยู่แก่ลูกหลาน และดูแลแหล่งน้ำตกสำคัญเช่น น้ำตกหนานปลิว น้ำตกเขาคราม ถ้ำมัจฉา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม

3.4วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณชัยบุรี ที่สร้างขึ้นเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองแข็งแรง มีป้อมปราการสำหรับฝังปืนใหญ่เพื่อป้องกันศัตรู ตั้งอยู่ใกล้กับเขาชัยบุรี ที่มีจุดสูงสุด 403 เมตร พบสัตว์ต่างๆ หลากหลาย เช่น ลิง ชะมด อีเห็น กระแต นางอาย ถูกกำหนดเป็นวนอุทยานแห่งชาติเพื่อรักษาธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์ดังเดิม

4-วัด

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

4.1วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ เป็นวัดที่มีความสำคัญของเมืองพัทลุง และเคยมีโอกาสได้ต้อนรับกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ มีประวัติคู่กับตำนานพระนางเลือดขาวว่าเป็นที่เก็บอัฐิของตาสามโมกับยายเพชรผู้อุปถัมภ์นางเลือดขาว บุตรสาวของเจ้าเมืองในขณะที่ถูกขับออกจากวัง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นที่เคารพของคนในชุมชน

4.2วัดท่าแค 

วัดท่าแคเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมลูกหลานศิลปินโนรา จัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่วัดท่าแคหลายครั้ง และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโนราพื้นบ้านได้อย่างครบถ้วน

4.3วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอควนขนุน เดิมเป็นสถานที่รวบรวมสรรพศาสตร์วิชาสมุนไพร ไสยเวทย์ จนครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า “สำนักตักศิลามหาเวทย์แห่งปักษ์ใต้” เป็นตำนานของเรื่องขุนพันธ์ 

4.4 วัดเขียนบางแก้ว

สุดท้ายนี้มาพัทลุงแล้วพลาดไม่ได้ จะต้องเดินทางไปเยี่ยมชม “วัดเขียนบางแก้ว” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขาชัยสน วัดนี้มีประวัติคู่กับการสร้างเมืองพัทลุง และคาดว่าเกี่ยวข้องกับตำนานต้นกำเนิดโนรา เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์เกี่ยวกับโนราหลายเรื่อง

5-บ่อน้ำ

5สุดยอดแหล่งท่องที่ยว จ.พัทลุง

5.1บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชัย มีน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีห้องอาบน้ำร้อนและบ่อแช่น้ำร้อนให้บริการ

5.2ถ้ำธารน้ำเย็น

ธารน้ำเย็นเป็นแหล่งที่เที่ยวธรรมชาติ ที่ต้องนั่งเรือเข้าไปชม ได้รับการโปรโมตจากการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง มีบริการนั่งเรือเข้าชม โดยชาวบ้านจะพายเรือพานักท่องเที่ยวลอดถ้ำเข้าไปดูความสวยงามภายใน

หากต้องการมองหาที่เที่ยวพัทลุงใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นใน 2-3 ปีนี้คือ “นาโปแก” “ตลาดใต้โหนด” “ตลาดสวนไผ่” และหากชอบผจญภัยตามหาที่เที่ยวพัทลุงล่องแก่งได้ ต้องมาที่ “ลานข่อย”

นาโปแก พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทลุง มีการจัดแสดงเป็นศูนย์การเรียนรู้คนเมืองลุง นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน จิบกาแฟ สูดอากาศบริสุทธิ์ นั่งพักชมวิว ถ่ายรูปกับจุดต่างๆ ที่จัดแสดงไว้

หลาดใต้โหนด หลาดใต้โหนด หรือตลาดใต้โหนด เป็นตลาดถนนคนเดินที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ เพราะยังคงจัดโซนตลาดแบบวิถีชุมชน เป็นเพิงไม้ ใช้ใบไม้ห่ออาหารแทนพลาสติก และมีขนมไทยพื้นบ้านทำให้ดูกันสดๆ มาเที่ยวได้ไม่เบื่อ

เสน่ ตามธรรมชาติ ต่างทั่วประเทศไทยเรายังมีที่อื่นอีกมากมาย จะมีที่ไหนกันบ้างอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะค่ะ

ทดสอบ


วันนี้เราขอแนะนำสุดยอดเกมสล็อตออนไลน์โดย PUSSY888 มีเกมให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น เกมบาคาร่า , เกมสล็อต , เกมรูเล็ต ฯลฯ อีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสกันสมัครได้แล้ววันนี้ที่ไลน์ @SEXBET88.