ที่กิน ที่เที่ยว » สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

8 มกราคม 2021
62   0

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

“สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์”เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ “อีสานใต้” มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษา อาทิ เขมร กูย และลาว (ไทยอีสาน) มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 1 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 2 4

1-.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

การจัดแสดงในห้องนิทรรศการ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นช่วยค้นคว้าและ รวบรวม โดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง คือ ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่นประจำจังหวัด โดยจัดแสดงในอาคารที่ 3 ดังนี้ ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในด้านต่าง ๆ ประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และมรดกดีเด่นในเรื่องการเลี้ยงช้าง ชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายกูย และชาวไทยโคราช ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และมรดกดีเด่นในงานหัตถกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านในด้านต่าง ๆ

2-.วนอุทยานพนมสวาย

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มียอดเขาอยู่ 3 ยอด ยอดที่ 1 มีชื่อว่ายอดเขาชาย (พนมเปราะ) สูง 210 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมสวาย มีบันไดก่ออิฐถือปูนขึ้นถึงวัด ระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1,080 ใบ ให้ผู้มาเยือนเคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล มีสระน้ำกว้างใหญ่และร่มรื่นด้วยต้นไม้ บนเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล เป็นพระพุทธรูปสีขาว ปางประทานพร ภปร. ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 21.50 เมตร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่บริเวณพระนาภี ยอดที่ 2 มีชื่อว่ายอดเขาหญิง (พนมสรัย) สูงระดับ 228 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม ทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานบนยอดเขา และยังมี “สระน้ำโบราณ” 2 สระที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของ เต่าศักดิ์สิทธิ์ ยอดที่ 3 มีชื่อว่าเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างศาลาอัฏฐะมุข เป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง จากยอดเขาชายมา

3-.ปราสาทบ้านพลวง

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

เป็นปราสาทหินขนาดเล็กแต่มีความโดดเด่นด้านลายสลักที่วิจิตรงดงามและสมบูรณ์ รูปแบบตำแหน่งและตัวปราสาทมีเอกลักษณ์เฉพาะคือเป็นปรางค์ก่อด้วยหินทราย และมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้างตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ยังเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระอินทร์ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 จากหลักฐานซึ่งจะพบทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือหน้ากาลด้านทิศตะวันออก

4-.ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกวยหรือกูยชนพื้นเมืองตั้งแต่อดีตของสุรินทร์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกับช้างด้วยชาวกวยเป็นคนเลี้ยงช้างที่มีความรู้ความชำนาญในการจับช้างป่ามาเลี้ยงตั้งแต่ครั้งอดีตร่วมสัมผัสความผูกพันระหว่างคนกับช้าง เพราะชาวกวยเลี้ยงช้างเป็นเสมือนดั่งสมาชิกในครอบครัวก่อให้เกิดความรักความผูกพันเป็นมิตรภาพระหว่างคนกับช้างแตกต่างจากที่อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการเลี้ยงช้างไปเพื่อการงานหรือธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงกันชมสถานที่ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในโลกที่เป็นการจารึกความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างตราบลมหายใจสุดท้าย

และ จ.สุรินทร์ ยังมีเทศกาลประจำปีจะมีงานอะไรกันบ้างไปชมกัน

เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจำปี

อำเภอชุมพลบุรีเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจับปลาไหลประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมนานาชาติการประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม การแข่งขันเรือพายไม่เกิน 8 ฝีพาย การแข่งขันนวดข้าว – ตำข้าว การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ การประกวดอาหารสูตรเด็ดจากปลาไหล เช่น ต้มเปรตปลาไหล ปลาไหลย่างซอส ฯลฯ นิทรรศการของดีเมืองชุมพลบุรี การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ O T O P รวมทั้งมหรสพ เช่น การแสดงหมอลำการแสดงดนตรี เป็นต้น

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง

สำหรับงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ จัดเป็นประจำทุกปี เหตุที่นำช้างมาร่วมงานนั้นเนื่องจาก จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีช้างเยอะที่สุดในประเทศ ทางหน่วยงานต่างเห็นความสำคัญของช้างและเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


วันนี้เราขอแนะนำสุดยอดเกมสล็อตออนไลน์โดย P U S S Y 8 8 8 มีเกมให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น เกมบาคาร่า , เกมสล็อต , เกมรูเล็ต ฯลฯ อีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสกันสมัครได้แล้ววันนี้ที่ไลน์ @ S E X B E T 8 8.